Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

renirene
Gdy mnie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko - jeśli Bóg pozwoli - nie zabijaj mnie powoli, zrób to raz, dwa, trzy, zrób to raz, dwa, trzy. (Agnieszka Osiecka)

December 14 2019

renirene
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność. (Taylor Jenkins Reid)
Reposted byalicemerrylisekchytrusek

May 06 2019

renirene
0036 1f37 500
Reposted byladydarknessgrovly
renirene
0035 8e3b 500
Reposted bypragne-ataraksjinieobecnoscpuszkaladydarknesslevunenocciolatalenifcamorrigaenbadbloodmoglismywszystkoniedonaprawieniaponurykosiarzniedonaprawienialaparisiennewruchujednostajniepopierdolonymponurykosiarzKetchupsuicidetoffifeeblackatlass
renirene
0030 1265 500
Reposted byladydarknessmiimigrovly
renirene
0027 6ba3 500
Reposted bygrovly grovly
renirene
0026 3439 500
Reposted byplujacajademmiimi
renirene
0025 ce42 500
Reposted byladydarkness ladydarkness
renirene
0024 78d5 500
Reposted byladydarknessnarkomanka
renirene
0023 c8cb
Reposted byladydarknessnaochanzoriamiimi
renirene
0022 518f 500
Reposted byladydarkness ladydarkness
renirene
0021 5a89 500
Reposted byladydarkness ladydarkness
renirene
0019 6ad8 500
Reposted byladydarkness ladydarkness
renirene
0018 3577 500
Reposted byladydarkness ladydarkness
renirene
0017 4339 500
Reposted byladydarkness ladydarkness

May 01 2019

renirene
6647 aa27 500
Reposted bymiimilisekchytrusek
renirene
6644 025d 500
Reposted bymiimi miimi
renirene
6640 ddd5 500
Reposted byiammistakegive--me--lovemiimi

April 30 2019

renirene
5582 1a1c 500
Reposted byel-kaktus el-kaktus
renirene
5581 70e9 500
Reposted byunique-wmmiimilisekchytrusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl