Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

renirene
Gdy mnie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko - jeśli Bóg pozwoli - nie zabijaj mnie powoli, zrób to raz, dwa, trzy, zrób to raz, dwa, trzy. (Agnieszka Osiecka)

December 14 2019

renirene
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność. (Taylor Jenkins Reid)
Reposted byalicemerrylisekchytrusek

December 15 2019

renirene
Gdy mnie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko - jeśli Bóg pozwoli - nie zabijaj mnie powoli, zrób to raz, dwa, trzy, zrób to raz, dwa, trzy. (Agnieszka Osiecka)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...